This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Beheersing investeringsbeslissingen

Het Investment Committee (IC) is een belangrijk adviesorgaan voor de directie in het kader van risicobeheersing. Met steun van de Risk Controller participeert de Corporate Control Manager in het IC en toetst het investeringsproces, de besluitvorming en de investeringsvoorstellen. Hierbij zijn ook de Compliance Officer en diverse andere experts van Bouwinvest betrokken. Vooraf worden investeringsvoorstellen getoetst aan de KPI’s, waarvan de onderliggende waarden jaarlijks worden vastgelegd in het beleggingsplan en de fondsplannen. Hierbij wordt onder meer gekeken of de investeringen passen binnen de gebudgetteerde bedragen van de verschillende allocaties en of de risicoclassificering correct en in lijn is met de beoogde investeringsstrategie en de geformuleerde doelen voor de diversificatie van de portefeuille.

Nadat het IC advies heeft uitgebracht, wordt het voorstel voorgelegd aan de directie. De directie zal het IC-advies in overweging nemen en vervolgens een definitieve beslissing nemen. Investeringen die een bepaald drempelbedrag te boven gaan, vereisen aanvullende goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het gebruik van leverage is een bekende risicofactor in de vastgoedsector. In tegenstelling tot veel andere vastgoedinvesteerders maakt Bouwinvest in Nederland geen gebruik van leverage. Bij investeringen van Bouwinvest in het buitenland komt leverage wel voor. Dit betreft een gemiddeld laag percentage binnen de afspraken met bpfBOUW en er vindt continue monitoring plaats via financiële- en risico rapportages.

Bij beleggingen in binnen- en buitenland zijn naast leverage ook zakenpartners, de bijbehorende due diligence en fiscale aspecten extra risicofactoren waar scherp op wordt gelet door risk- en compliance-functionarissen. Extra aandacht is er bij de buitenlandse beleggingen ook voor de fee-structuren en hoe deze zich verhouden tot de prestaties van de fondsen.

  • Share this article