This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

8 Eigen vermogen

Voor resultaatbestemming

 

Aandelenkapitaal

Agio reserve

Overige reserve

Resultaat boekjaar

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2016

225

41.367

(16.592)

4.422

29.422

Resultaat lopend boekjaar

-

-

-

2.595

2.595

Resultaatbestemming

-

-

4.422

(4.422)

-

Uitgekeerd dividend

-

-

(2.700)

-

(2.700)

Balans per 31 december 2016

225

41.367

(14.870)

2.595

29.317

Voor resultaatbestemming

 

Aandelenkapitaal

Agio reserve

Overige reserve

Resultaat boekjaar

Totaal eigen vermogen

Balans per 1 januari 2015

225

41.367

(17.579)

3.173

27.186

Resultaat lopend boekjaar

-

-

-

4.422

4.422

Resultaatbestemming

-

-

3.173

(3.173)

-

Uitgekeerd dividend

-

-

(2.186)

-

(2.186)

Balans per 31 december 2015

225

41.367

(16.592)

4.422

29.422

Resultaatbestemming 2015

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 18 april 2016 de jaarrekening 2015 vastgesteld. Een dividend van € 2.700.000 over 2015 is in 2016 uitgekeerd en het overige resultaat van € 1.721.740 is toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel resultaatbestemming 2016

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het netto resultaat over 2016 van € 2.595.000 ten gunste van de overige reserves te brengen.

Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

  • Share this article