This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten

Bouwinvest heeft met de fondsen een beheerovereenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van twee jaar. Tevens heeft de onderneming een mandaat van bpfBOUW met betrekking tot de International- en Heritage- portefeuilles voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van vijf jaar. De management fee wordt berekend op basis van de ‘net asset value’ en is naar verwachting over 2017 ongeveer € 33 miljoen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Betreft de huur- en leaseovereenkomsten:

 

2016

2015

Eerste jaar

1.641

1.728

Tweede tot vijfde jaar

4.208

5.412

Meer dan vijf jaar

-

-

Totaal

5.849

7.140

De management fee die Bouwinvest aan het Residential Fund, het Retail Fund en het Office Fund in rekening brengt is vrijgesteld van omzetbelasting. Dit heeft de Belastingdienst in 2016 bevestigd in een uitspraak op een door Bouwinvest ingediend bezwaar. Dit bezwaar heeft betrekking op het tweede en derde kwartaal van 2013 maar heeft ook effect voor het vierde kwartaal van 2013 en de jaren daarna.

  • Share this article