This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

MVO-prestatie-indicatoren

Social data

Bouwinvest

2016

2015

   

2015

2013

Human resources

   

Medewerkersonderzoek

  

Aantal medewerkers in fte (GRI: LA1)

136,6

131,1

 

Tevredenheid

8,0

7,8

Tijdelijk contract (GRI: LA1)

7%

5%

 

Betrokkenheid

7,7

7,6

Vast contract (GRI: LA1)

93%

95%

 

Bevlogenheid

7,6

7,0

Ziekteverzuim (%) (GRI: LA7)

2,2%

1,9%

 

Leeftijdsopbouw medewerkers (GRI: LA13) 2016

Verloop (%) (GRI: LA2)

9,9%

6,1%

 

Gemiddeld

%

Man

Vrouw

Gelijkheid en diversiteit

   

<30

8

100

0

Vrouwen (%) (GRI: LA13)

34%

34%

 

30-40

33

72

28

Vrouwen senior management (%) (GRI: LA13)

24%

18%

 

40-50

35

64

36

Training en opleiding

   

50-60

18

56

44

Stage- en afstudeerplaatsen

7

4

 

>60

6

55

45

Environmental data
 

Residential Fund

Office Fund

Retail Fund

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Betrokkenheid huurder

      

Aantal huurcontracten

15.523

14.597

717

742

474

461

Nieuwe huurders

3.208

2.533

164

136

87

69

Green Leases

nvt

nvt

2

2

23

10

DUO Labels (GRI-CRESS: CRE8)

nvt

nvt

5

5

454

352

Responspercentage (GRI: PR5)

1.994

1.902

36%

29%

49% *

Tevredenheidscores (GRI: PR5)

6,9

7,3

7,3

6,9

5,8 *

* Betreft een tweejaarlijks onderzoek. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2014.

  

Absoluut

like for like vergelijking

   

Residential Fund

Office Fund

Retail Fund

Totaal

INREV Sustainability prestatie-indicatoren

Units

2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Energieverbruik

          

Totale energieverbruik (GRI: EN4)

MWh

28.214

7.253

7.964

16.978

17.385

972

944

25.203

26.293

Totale gasverbruik (GRI: EN3)

MWh

13.072

5.588

5.200

4.298

5.176

2.455

2.668

12.341

13.044

Totale stadsverwarming en -koeling (GRI: EN4)

MWh

12.881

-

-

12.033

12.416

-

-

12.033

12.416

Totale energieverbruik uit alle bronnen (GRI: EN4)

MWh

54.167

12.841

13.164

33.309

34.977

3.427

3.612

49.577

51.753

           
  

2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Broeikasgasuitstoot

          

Totale directe broeikasgasuitstoot (GRI: EN15) Scope 1

ton CO2e

2.442

1.044

971

803

967

459

498

2.306

2.436

Totale indirecte broeikasgasuitstoot (GRI: EN16) Scope 2

ton CO2e

11.229

2.887

3.170

6.757

6.919

387

376

10.031

10.465

Totale broeikasgasuitstoot (GRI: EN16) Scope 1 en 2

ton CO2e

13.671

3.931

4.141

7.560

7.886

846

874

12.337

12.901

Totale broeikasgasuitstoot na compensatie

ton CO2e

2.442

1.044

971

803

967

459

498

2.306

2.436

           
  

2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Waterverbruik

          

Totale waterverbruik (GRI:EN8)

m3

71.421

nvt

nvt

70.291

69.171

116

83

70.407

69.254

           
  

2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Afvalmanagement

          

Afval totaalgewicht (GRI: EN22)

ton

599

nvt

nvt

508

401

91

101

599

502

Recyclingspercentage

 

31

nvt

nvt

35

98

12

8

31

74

           
   

2016

2015

2016

2015

2016

2015

  

INREV Sustainability intensiteit-indicatoren

          

Energie-intensiteit van gebouwen (GRI-CRESS: CRE1)

kWh/m²/year

 

8,7

8,9

194,3

204,0

34,3

36,2

  

De intensiteit van broeikasgasuitstoot van gebouwen (GRI-CRESS: CRE3)

kg CO2e/m2/year

 

2,7

2,8

44,1

46,0

8,5

8,8

  

Waterintensiteit van gebouwen (GRI-CRESS: CRE2)

m3/m²/year

 

nvt

nvt

0,455

0,448

0,010

0,007

  
 

Residential Fund

Office Fund

Retail Fund

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Certificaten

      

EPC labels (% gelabeld) (GRI-CRESS: CRE8)

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

86,8%

93,4%

Groene energielabels (A,B of C label)

93,3%

92,6%

73,0%

66,6%

85,2%

88,0%

Gemiddelde EPC-score

1,32

1,32

1,12

1,25

0,91

0,98

Green Building certificaten (BREEAM en GPR) (GRI-CRESS: CRE8)

3

-

6

-

4

4

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) Overall Score (GRI-CRESS: CRE8)

66

66

78

76

74

69

Bouwinvest rapporteert milieugegevens van vastgoedobjecten waarbij regievoering – ‘management control’ – mogelijk is (via de methode van operationele sturing). Gegevens worden verstrekt van objecten waar wij de bevoegdheid hebben om operationeel beleid te introduceren en implementeren en waar we verantwoordelijk zijn voor de inkoop van energie en water en voor de verwerking van afval. De mogelijkheid van regievoering verschilt sterk per type vastgoed, bijvoorbeeld woning- of kantoorvastgoed; deze verschillen bepalen de mate van invloed die we hebben op de (meetbare) duurzaamheidsprestaties van onze vastgoedobjecten.

Absoluut verbruik is het totale verbruik van de vastgoedobjecten in onze fondsen tijdens de verslagperiode en geeft inzicht in de totale milieubelasting.

‘Like-for-like’ gegevens en wijzigingen hebben betrekking op vastgoedobjecten in onze portefeuille die gedurende de volledige periode van 24 maanden volledig eigendom waren van Bouwinvest en operationeel waren. Vastgoedobjecten die zijn geacquireerd, verkocht of een grote renovatie ondergingen in deze periode zijn uitgesloten. Deze gegevens geven inzicht in de ontwikkeling van een indicator in de loop van de tijd bij een constante portefeuille-omvang. Totale netto CO2 uitstoot na compensatie is de totale CO2 uitstoot na afboeking en compensatie doormiddel van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Dit is in lijn met het streven van Bouwinvest om de invloed van haar bedrijfsactiviteiten op klimaatverandering te beperken en opwekking van duurzame energie te bevorderen.

Energie-, emissie- en waterintensiteit wordt gerapporteerd op basis van like-for-like verbruiksdata en verhuurbaar vloeroppervlakte. Het betreft collectief ingekochte onderdelen en verbruik voor de algemene ruimten evenals verbruiksdata van huurderruimte die niet individueel is bemeterd.

  • Share this article