This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Bouwinvest Real Estate Investment Management (‘Bouwinvest’) bestaat uit vier leden: C.J.Beuving(Chairman),  J.H.W.R. van der Vlist, R.Th. Wijmenga en C.G. Gehrels. 

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, conform de in het reglement van de Raad van Commissarissen vastgelegde criteria.

C.J. (Kees) Beuving

(1951, Nederlandse nationaliteit)

Voorzitter

De heer Beuving trad in augustus 2014 toe tot de Raad van Commissarissen van Bouwinvest en werd in december 2014 benoemd tot voorzitter. De heer Beuving heeft een lange staat van dienst in de banksector. Tot 2012 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Friesland Bank; daarvoor bekleedde hij diverse functies binnen de Raad van Bestuur van Fortis Bank, inclusief die van voorzitter tussen 2002 en 2006. In de periode van 2006 tot 2010 bekleedde de heer Beuving diverse bestuurs- en toezichtsfuncties, onder meer bij het pensioenfonds van Fortis Nederland en bij Currence B.V. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en voorzitter van het bestuur van Stichting VSB Vermogensfonds. Voorts is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van het liefdadigheidsfonds VOxImpuls en van Qredits Microfinanciering Nederland. Ook is de heer Beuving commissaris bij Delta Lloyd Bank N.V. De heer Beuving studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De heer Beuving trad in 2014 toe tot de Raad van Commissarissen van Bouwinvest. Zijn termijn loopt af in 2018.

J.H.W.R. (Jan) van der Vlist

(1954, Nederlandse nationaliteit)

Lid Raad van Commissarissen

De heer van der Vlist is momenteel principaal van consultancyonderneming Klockensteijn B.V. Tot 2011 was hij Hoofd Investment Management en Managing Director bij NIBC Bank N.V. Daarvoor was hij werkzaam bij PGGM, waarbij hij in zijn laatste functie verantwoordelijk was voor Structured Investments (Real Estate en Private Equity). De heer Van der Vlist vervult momenteel diverse (toezichts)functies, waaronder lid van de Board of Directors van European Real Estate Investment Trust Ltd, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Holland Property Group B.V., voorzitter van de directie van NIBC Infrastructure Partners I B.V., Senior Board Advisor van NIBC Bank N.V., directeur van Barrage Vastgoed B.V. en niet-uitvoerend bestuurslid van Aventicum Real Estate Partners Europe GP Ltd. 

De heer Van der Vlist trad in 2013 toe tot de Raad van Commissarissen van Bouwinvest. Zijn termijn loopt af in 2017.

R. Th. (Roel) Wijmenga

(1957, Nederlandse nationaliteit)

Lid Raad van Commissarissen

De heer Wijmenga heeft een achtergrond in de verzekeringsbranche en bekleedde diverse financiële bestuursfuncties bij vooraanstaande financiële ondernemingen in Nederland, waaronder AMEV, Interpolis en Eureko/Achmea. Zijn meest recente functie was die van CFO bij ASR Verzekeringen. De heer Wijmenga studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vervult diverse toezichthoudende functies, waaronder voorzitter van het algemeen bestuur van het Philips Pensioenfonds en commissaris bij Achmea. 

De heer Wijmenga trad in 2014 toe tot de Raad van Commissarissen van Bouwinvest. Zijn termijn loopt af in 2018.

C.G. (Carolien) Gehrels

(1967, Nederlandse nationaliteit)

Lid Raad van Commissarissen

Mevrouw Gehrels is momenteel European Cities Director bij Arcadis. Van 2006 tot de gemeenteraadsverkiezingen van medio 2014 was Carolien Gehrels wethouder van Amsterdam. Als wethouder had ze onder meer economische zaken, kunst en cultuur, watermanagement, monumenten, lokale media en deelnemingen in haar portefeuille. Van eind 2012 tot medio 2014  was ze tevens locoburgemeester van de hoofdstad. Mevrouw Gehrels is tevens lid van de Raad van Commissarissen van de TU Delft, commissaris bij Worldwaternet en bestuurslid van het Forum for City Renewal and Urban Development.  

Mevrouw Gehrels trad in 2015 toe tot de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2019.

  • Share this article