This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Inleiding

Onze visie op duurzaamheid

Bouwinvest streeft naar een solide rendement op vastgoedinvesteringen voor institutionele investeerders en hun deelnemers, en doet dit op een verantwoorde manier. Dit betekent dat wij investeren voor de lange termijn en duurzaamheidscriteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) een belangrijke rol spelen in onze investeringsstrategie. Wij hebben sociale, milieutechnische en/of ethische overwegingen geïntegreerd in onze strategie en onze bedrijfsvoering, om zo toegevoegde waarde voor onze stakeholders te creëren en betere risicogewogen rendementen voor onze klanten te genereren.

Duurzame en sociaal verantwoorde investeringen en bedrijfsvoering zijn essentieel bij het bereiken van de beheerste groei waarmee we onze organisatie en onze vastgoedinvesteringen toekomstbestendig willen maken. Beiden maken deel uit van de (maatschappelijke) rol die wij willen innemen bij de uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan, nu en in de toekomst. Met andere woorden: wij zien duurzaamheid als een inherent onderdeel van onze missie en ons bestaansrecht.

Onze duurzaamheidsmissie

Onze ambitie is om deel uit te maken van de kopgroep van duurzame vermogensbeheerders in vastgoed. Wij willen de norm bepalen in onze sector en duurzame waarde creëren voor onze stakeholders. We integreren belangrijke ESG-factoren in ons beleggingsproces, beperken daarmee de risico's, maken de vastgoedinvesteringen toekomstbestendig, zetten in op de professionele ontwikkeling en tevredenheid van onze medewerkers en leveren een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de leefomgevingen waarin wij investeren.

Onze strategie om dit doel te bereiken berust op drie hoofdpijlers:

  1. Long-term performance (langetermijnprestaties): wij willen stabiele rendementen leveren en onze algehele prestaties verbeteren.

  2. Building value (waarde creëren): wij willen meerwaarde creëren voor al onze stakeholders.

  3. Sustainable partnerships (duurzame samenwerkingsverbanden): wij willen duurzame samenwerkingsverbanden met onze stakeholders ontwikkelen en onderhouden.

Door deze duurzaamheidsstrategie een integraal deel van onze bedrijfsvoering te maken, kunnen wij inspelen op wijzigingen in de investeringsmarkt, verschuivende consumentenwensen, wet- en regelgeving, klimaatverandering en bevorderen wij een duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Wij streven ernaar dit alles te doen en tegelijkertijd waarde te blijven creëren voor onze stakeholders. 

Long-term performance

In lijn met onze drie hoofdpijlers focussen wij op het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties en de aantrekkelijkheid van de objecten in onze vastgoedportefeuilles en van de fondsen waarin wij indirect beleggen. Dit bevordert niet alleen de langetermijnprestaties van onze objecten, maar verhoogt tevens de totale waarde van de vastgoedportefeuilles die wij beheren, en creëert financiële en sociale waarde voor onze stakeholders.

Building value

Bouwinvest kijkt vanuit een business standpunt naar investeren in duurzaamheid, omdat wij duurzame waarde willen creëren die tot ver in de toekomst voortduurt. Energiebesparingsmaatregelen verbeteren de concurrentiepositie van onze portefeuilles en voegen waarde toe voor al onze stakeholders, met inbegrip van onze klanten, onze huurders en onze medewerkers. Maar duurzame waarde gaat over meer dan het verminderen van het energieverbruik: deze gaat ook over de sociale aspecten van duurzaamheid, zoals investeringen om de openbare ruimte te verbeteren, en een prettige werkomgeving te creëren waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen doorbrengen. De vraag óf duurzaamheid waarde kan creëren voor onze onderneming ligt in feite al achter ons, wij kijken nu naar de waarde die onze onderneming kan creëren voor al onze stakeholders, waaronder de directe omgeving waarin we werken, en de samenleving als geheel.

Sustainable partnerships

Samenwerking met en betrokkenheid bij onze klanten, huurders, leveranciers en andere stakeholders vormt een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Onze overtuiging is dat wij het meeste bereiken door met onze klanten en andere stakeholders nauw samen te werken, ideeën uit te wisselen en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waarmee wij te maken hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de effectiviteit van onze MVO-strategie het beste kunnen garanderen door duurzame samenwerking met onze zakenpartners. Deze organisaties spelen een sleutelrol in onze dagelijkse bedrijfsvoering en zorgen ervoor dat onze panden schoon, veilig en levendig blijven. Wij stellen strenge eisen aan onze externe toeleveranciers en beoordelen hun prestaties regelmatig. Daarnaast streven we naar duurzame samenwerking met andere stakeholders, zoals onze klanten. Wij dienen het belang van onze investeerders door op een transparante, billijke en ethische manier zaken te doen, alle vormen van corruptie en onethisch gedrag te mijden, en te zorgen voor een stabiel en duurzaam rendement op hun beleggingen.

Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Corporate Governance van dit jaarverslag.

Duurzaam vastgoed

Bouwinvest werkt voortdurend aan een verbeterde transparantie en duurzaamheid van de drie belangrijkste sectorfondsen, zowel op gebouw-, gebieds-, als fondsniveau. Aan de hand van wereldwijd aanvaarde prestatie-indicatoren (INREV, GRI) en duurzaamheidslabels (GRESB, BREEAM) toetsen we onze prestaties en onze voortgang. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de desbetreffende MVO-hoofdstukken in onze fondsverslagen en naar de MVO-prestatie-indicatoren  elders in dit jaarverslag.

  • Share this article