This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Human Resources Management

Inleiding

Het HRM beleid van Bouwinvest is gericht op een optimale personele bezetting bestaande uit goed opgeleide, betrokken en enthousiaste professionals die samen de bedrijfsdoelstellingen realiseren en waarde creëren voor onze stakeholders. Wij beschouwen doortastende mensen als de sleutel tot ons succes. Met hun inzet, toewijding en harde werken alleen kan Bouwinvest constant vooruitgang boeken en toch de controle strak in handen houden.

Long-term strong performance

Bouwinvest heeft 146 medewerkers (136,6 fte’s) en € 8,5 miljard aan beheerd vermogen. Om onze doelstellingen van solide rendementen en beheerste groei te halen hebben we een flexibele organisatie nodig, die goed kan inspelen op de dynamiek van de vastgoedwereld en wet- en regelgeving waar we mee te maken hebben. Deskundige en betrokken medewerkers zijn hiervoor nodig. Hierom trekken wij mensen aan die passen binnen onze organisatie, met de juiste kennis, vaardigheden en attitude, en behouden wij onze waardevolle medewerkers door hen persoonlijke en professionele ontwikkeling te bieden.

We beschikken over een strategisch plan voor personeelsontwikkeling en successieplanning, dit is onderdeel van onze business planning cycle. De input voor dit plan komt voort uit het businessplan REIM, de fonds- en beleggingsplannen, afdelingsplannen en de individuele plannen van de medewerkers. Bouwinvest heeft een ontwikkelingsprogramma voor teamleiders en ‘high potentials’. Bouwinvest houdt iedere twee jaar een medewerkersonderzoek. Hierin kunnen medewerkers aangeven of we op de juiste weg zitten en waar zij de mogelijke verbeteringen zien. Mede hierdoor maken blijven wij bij met de snelle ontwikkelingen en maken wij onze onderneming steeds effectiever.

Building value

Bouwinvest hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. Om te toetsen in de markt werken we mee aan een nationale benchmark (financiële instellingen met minder dan 1.000 medewerkers). In deze categorie werden we derde. Als werkgever heeft Bouwinvest een duidelijk beleid voor arbeidsvoorwaarden, HRM-systemen, recruitment, gelijke kansen en beloningen. Wij onderschrijven het belang van een beheerst beloningsbeleid van de Nederlandsche Bank.

Bouwinvest vindt een goede balans tussen werk en privé belangrijk en biedt individueel aangepaste werktijden, parttimecontracten, IT-middelen om ‘anytime, anywhere’ te werken, en een ruime verlofregeling. Op kantoor bieden wij aangepaste flexwerkplekken en vitaliteits- en sportprogramma's. Al deze instrumenten zijn er om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen. Bouwinvest biedt ruimte aan medewerkers om deel te nemen aan activiteiten die niet altijd direct aan de dagelijkse werkzaamheden zijn gerelateerd en onze jonge professionals kunnen lid worden van Young Bouwinvest om nieuwe vaardigheden te leren en hun netwerk uit te breiden.

Sustainable partnerships

De behaalde resultaten worden mede bepaald door de gezamenlijke inspanningen van alle medewerkers, die samen werken aan de gemeenschappelijke doelen. Aan samenwerking wordt veel waarde gehecht; dit was daarom een van de ondernemingsdoelstellingen in 2016. Om deze doelstelling te bereiken heeft iedere afdeling de specifieke verbeteringen benoemd en geïmplementeerd.

Ook innovatie was in 2016 een van de ondernemingsdoelstellingen. We hebben een Innovation Lab ingesteld, hiermee geeft Bouwinvest ruimte om aangesloten te blijven bij innovaties op het gebied van vastgoed. Technologische innovaties hebben op bijna elk denkbaar gebied impact op vastgoed en het gebruik ervan. Dit leidde tot aantal initiatieven die momenteel worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Het afgelopen jaar is de eerste gekozen ondernemingsraad bij Bouwinvest geïnstalleerd. Ruim 90%, van de medewerkers bracht zijn stem uit. Andere mogelijkheden om medewerkers te betrekken bij de organisatie zijn interne projecten als de (her)ontwikkeling van business tools of het opzetten vann een nieuw mobiliteitsconcept. Het is onze ervaring dat dergelijke betrokkenheid van medewerkers leidt tot meer begrip en draagvlak voor keuzes waardoor organisatorische wijzigingen soepel verlopen.

  • Share this article