This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Hoogtepunten sectorfondsen

Residential Fund

 • GRESB 'Green Star'-status voor de tweede keer op rij

 • Aankoop van RijswijkBuiten, het eerste project met energieneutrale woningen

 • Start van de herontwikkeling van het voormalige Shell-hoofdkantoor tot appartementen

 • Hernieuwbare energie: 39 eengezinswoningen kregen zonnepanelen

 • Beleid: invoering nieuw toetsingskader voor duurzaamheid ten behoeve van acquisities

ZEN-huizen

Bouwinvest heeft zich aangesloten bij het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) dat zich ten doel stelt duurzaamheid te bevorderen en extreem hoge energie-efficiëncy voor nieuwbouwwoningen tot norm te verheffen. Bouwinvest doet als enige investeerder in de vrije huursector mee aan dit initiatief, waarbij inmiddels 40 bouwbedrijven en woningbouwverenigingen zich hebben aangesloten. In juni 2015 heeft het Residential Fund in het kader van de verduurzaming van de portefeuille samen met bouwbedrijf Dura Vermeer een contract getekend voor de bouw en acquisitie van 200 woningen in de wijk Rijswijk Buiten, die zich dichtbij de steden Rijswijk, Den Haag en Delft bevindt. Alle woningen vallen straks in het middensegment van de vrije huursector en worden uitgerust met een state-of-the-art klimaatbeheersingssysteem. De huizen krijgen verder zonnepanelen, een aardwarmtesysteem en een efficiënte luchtverversingsinstallatie. Alle woningen hebben straks een energieprestatiecoëfficiënt van nul, wat aanzienlijk beter is dan de coëfficiënt van 0,6 die nu nog binnen de Europese milieuwetgeving als maximum voor alle nieuwbouwwoningen geldt. De bouw van de eerst 43 woningen is in 2015 van start gegaan, en de oplevering is gepland voor 2016.

Retail Fund

 • GRESB 'Green Star'-status voor het tweede jaar op rij

 • Fonds gaat verder met implementatie van ‘green leases’

 • BREEAM Ontwerp certificaat 'very good' ontvangen voor Damrak, het tweede green building certificaat van het fonds; BREEAM In-Use certificering op handen voor twee projecten (Goverwelle, Makado) 

 • Web-based applicatie voor monitoring en beheersing van het energieverbruik

Green Building Certificaten

Eind 2015 werd aan het ontwerp voor de herontwikkeling van het winkelcomplex Damrak 70 en 80 in Amsterdam het BREEAM NL Nieuwbouw en Renovatie-certificaat toegekend met de kwalificatie zeer goed. De ontwerpers werkten samen met een expert van BREEAM NL om in het ontwerp zoveel mogelijk duurzame keuzes te integreren. Zo zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst en heeft het hele gebouw ledverlichting. Ook is er gekozen voor energiezuinige roltrappen en liften. Tegelijkertijd is vrijwel de gehele bestaande constructie ofwel hergebruikt of in het ontwerp geïntegreerd. De herontwikkeling voldeed tevens aan de duurzame bouwcode van de Bewuste Bouwers, die normen bevat voor het terugdringen en scheiden van afval, het beperken van energie- en waterverbruik, veiligheid en het voorkomen van hinder in de nabije omgeving. Het plan is om dit initiatief voort te zetten door met huurders samen te werken aan de invoering van een breed scala aan duurzame maatregelen met betrekking tot de inrichting en het gebruiken van de winkelunits. Het uiteindelijke doel is om het BREEAM NL certificaat ‘very good’ te verkrijgen wanneer de renovatie afgerond is en de huurders het complex hebben betrokken, naar verwachting eind 2016.

Het aangrenzende complex Nieuwendijk 196 in Amsterdam heeft het BREEAM Ontwerp certificaat ‘very good’ al verkregen en we verwachten dat het in het eerste kwartaal van 2016 tevens het certificaat ‘very good’ verkrijgt voor de oplevering.

In 2015 heeft het fonds ook de BREEAM In-Use certificaten aangevraagd voor twee winkelcentra, Goverwelle (Gouda) en Makado (Purmerend). Beide certificaten zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 worden toegekend.

Office Fund

 • GRESB 'Green Star'-status voor het tweede jaar op rij

 • BREEAM In-Use certificering in uitvoering voor de Arthur van Schendelstraat

 • Energiecertificaten voor de gehele portefeuille

 • 37% reductie in energieverbruik in de parkeergarage van het Olympisch Stadion als gevolg van de installatie van (dynamische) ledverlichting in 2014

 • Aansluiting Beurshal WTC Rotterdam met het aangrenzende warmte-koude opslagsysteem

Duurzame samenwerkingsovereenkomsten

Voor de renovatie en de inrichting van het pand aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht heeft het Office Fund nauw samengewerkt met fair trade organisatie Max Havelaar en aanbieder van microfinanciering Oikocredit, met als doel echt duurzame kantoorruimte te creëren. Toen Max Havelaar en Oikocredit Bouwinvest benaderden, hadden zij zeer helder voor ogen waar hun toekomstige kantoorruimte aan moest voldoen; deze moest zichtbaar een verlengstuk zijn van de cultuur, de werkomgeving en identiteit van deze twee ideële organisaties.

De nieuwe huurders wilden een aangename verlichting, een gezond binnenklimaat en ze wilden dicht bij het centraal station van Utrecht zitten. De Arthur van Schendelstraat voldoet exact aan deze eisen en het Office Fund en de toekomstige huurders zijn – gezamenlijk – aan het werk gegaan om maatregelen te treffen zodat de kantoorruimtes op de lange termijn aan de gestelde duurzaamheidscriteria zouden voldoen. Dit betreft onder meer de installatie van zonnepanelen op het – groene – dak van het gebouw, een breed scala aan energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen voor de renovatie. Mede dankzij deze maatregelen is het energielabel voor het gebouw al verbeterd van D naar B en we verwachten dat dit verder zal verbeteren. Bouwinvest heeft tevens het BREEAM NL In-Use certificaat voor het pand aangevraagd en verwacht dit in de loop van 2016 te verkrijgen. De verduurzaming van het kantoorgebouw heeft geleid tot veel belangstelling van non-profitorganisaties met vergelijkbare idealen. Het fonds is momenteel met diverse partijen in onderhandeling over een huurovereenkomst.

 • Share this article