This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

‘In control’ statement

De directie heeft een ‘in control’ statement afgegeven over de risico’s met betrekking tot de financiële rapportage en de strategische en operationele risicobeheersing bij Bouwinvest. De directie is verantwoordelijk voor een deugdelijke risicobeheersing en goed functionerende interne controlesystemen, evenals voor de beoordeling van de effectiviteit daarvan. Op basis van haar beoordeling van de risicobeheersings- en interne controlesystemen is de directie van mening dat deze systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële rapportage geen onjuistheden van materieel belang bevat. In het algemeen geldt dat de risicobeheersings- en interne controlesystemen in 2016 op de juiste wijze functioneerden, en er geen indicatie is dat deze systemen in 2017 niet op de juiste wijze zullen functioneren. In 2016 zijn er in deze systemen geen tekortkomingen aan het licht getreden die materiële gevolgen zouden kunnen hebben, en evenmin tot het moment waarop dit jaarverslag in 2017 werd ondertekend. Verder zijn er geen tekortkomingen in de interne controlesystemen geconstateerd die een materieel effect zouden kunnen hebben op de operationele en compliancerisico’s, alsmede op de financiële rapportagefunctie en het functioneren van de Interne Auditor en de externe accountant.

  • Share this article