This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Risicomanagementproces en intern framework

Bouwinvest erkent het belang van een solide framework voor risicomanagement. Het doel van dit framework is om risico’s te identificeren en te beperken, waardoor de onderneming haar doelen op effectievere wijze kan bereiken. We hebben het wereldwijd erkende COSO-framework gekozen als model voor onze interne risicobeheersing. Dit model richt zich niet alleen op interne controle, maar op het gehele systeem van interne beheersing, en staat bekend als COSO II ofwel het Enterprise Risk Management Framework (ERMF). We gebruiken dit framework om onze eigen verantwoording en monitoring framework op te stellen, met het ‘four lines of defence’-model (zie de afbeelding hieronder). Compliance, risicomanagement, beheersing en interne audit zijn allemaal volgens dit model ontworpen. Het model benadert compliance en risicomanagement op geïntegreerde wijze, met beleid waarmee aan de eisen van de toezichthouders, de publieke opinie en de aandeelhouders kan worden voldoen, terwijl de uitvoering van de toezichthoudende functies zo gericht, efficiënt en kosteneffectief mogelijk is.

De 'four lines of defence' zijn de volgende:

  1. Directie: verantwoordelijk voor het verankeren van een risico- en controleomgeving in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie.

  2. Compliance, risicomanagement, en control: verantwoordelijk voor beleidslijnen inzake risico’s, naleving en controle, een efficiënte en kosteneffectieve implementatie van deze beleidslijnen en een continu verbeteringsproces.

  3. Onafhankelijke interne audit-functie: waarborgt de uitvoering van de vereiste beheersingsmaatregelen.

  4. De Raad van Commissarissen en de externe accountant: de Raad van Commissarissen ziet toe op de Directie en geeft advies.

De ‘four lines of defence’ van Bouwinvest

Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

Begin 2014 verkreeg Bouwinvest als een van de eerste in Nederland een AFM-vergunning in het kader van de AIFMD. Op basis van deze vergunning mag Bouwinvest vastgoedfondsen beheren en aanbieden aan andere institutionele beleggers naast bpfBOUW. De AIFMD stelt onder meer bepaalde transparantie- en integriteitgerelateerde eisen aan Alternative Investment Fondsen (AIF). Bouwinvest heeft in 2015 haar rapportageprocessen verder geoptimaliseerd. Daarnaast heeft Bouwinvest de samenwerking met bewaarder Intertrust verfijnd. In 2016 heeft Bouwinvest de aanwezige processen beoordeeld en enige noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd, maar geen belangrijke kwesties ontdekt. Voor 2017 voorzien we geen met AIFMD samenhangende uitdagingen.

Wet op het financieel toezicht

Aan Bouwinvest is een vergunning verleend zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Bouwinvest is derhalve onderworpen aan toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

  • Share this article